• Iskusni dinamični bankar sa više od dvadesetdve godine profesionalnog iskustva u oblasti finansijskih usluga, bankarstva i osiguranja i sa skoro dve decenije iskustva u vodećim finansijskim institucijama, kao što su „Societe Generale Bank“, „Generali osiguranje“, „Triglav“ investicioni fond, „Findomestic BNP Paribas“, „Sberbank“, i a u poslednje četiri godine kao generalni sekretar Udruzenja banaka Srbije.
      Vladimir Vasić je u proteklih šesnaest godina obavljao mnoge ključne izvršne funkcije u oblasti strategije i transformacije, bankarstva, poslovnih operacija, upravljanja projektima, nabavke, administracije, kao i u pripremi kompanija za prodaju i u prodaji istih.

      Iskusan profesionalac u oblastima medijskih komunikacija.

      Danas u konsultantskim vodama u domenu poslovnog savetovanja malih i srednjih preduzeca, koji klijentima omogućava ostvarenje poslovnih ciljeva. Rad sa klijentima bazira na stručnom znanju, posvećenosti i poverljivosti podataka. Glavni segmenti savetodavne podrške su u oblasti finansija, strategije, digitalne transformacije, relevantnih segmentata prodaje i marketinga, operacija i logistike.