• Rozi Papagianakis je rođena na Rodosu u Grčkoj, a živela je u Grčkoj, Nemačkoj i SAD. Dobitnica je nagrade Oružanih snaga SAD „Molly Picher“, za izvanredan doprinos rešavanju stambenih potreba pripadnika Oružanih snaga.
   Živi i radi na Floridi od 2002. Rozi je agent za nekretnine sa punim radnim vremenom. Od 2007. godine radi u središnjoj Floridi.
   Uvek je pridavala veliku pažnju unapređenju znanja i veština u industriji, te je stekla mnoge NAR oznake i sertifikate uključujući: ABR, AHWD, CHLMS, CIPS, EPRO, DIPC, GKC, CRS, FMS, MRP, REO, RENE , RMC, SRS, SFR, TRC, PSA.
   Rozi je pohađala Akademiju za lidere Floride. Dobitnica je više nagrada u lokalnih asocijacija Realtora kao i nagrada NAR-a, uključujući:
   Nagradu predsednika „Orlando Regional Realtors Association“ za 2017. godinu;
   Nagradu Dobar komšija za 2018. godinu;
   Nagradu „Orlando Regional Realtors Association“.
   Rozi je počasni član „Orlando Regional Realtors Association“ i „Florida Realtors“ i javni beležnik.