• Jasmina je advokat sa preko 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti prava, imovine, regulatorne reforme i razvoja javnih politika. Kao deo NALED-ovog ekspertskog tima od 2017. godine, učestvovala je u razvoju, reviziji, analizi i iniciranju brojnih regulatornih, i administrativnih procedura i prakse. Član je velikog broja Vladinih radnih grupa za pitanja imovine, urbanizma, energetike, kompanijskog poslovanja i pravosuđa. Učestvovala u pripremi i realizaciji Akcionog plana za unapređenje pozicije Srbije na Doing business listi Svetske banke. Do 2020. godine je bila kontributor Svetske banke za oblast stečaja i manjinskih akcionara. Reformom javnog sektora, unapređenju imovinsko-pravnih odnosa i poboljšanju postupka urbanističkog planiranja bavila se i kao deo ekspertskog tima na različitim međunarodnim i domaćim projektima. Autor je Vodiča za upis u katatastar nepokretnosti i vodova, kao i drugih stručnih radova. Pre nego što je postala deo NALED-a, svoje profesionalno iskustvo gradila je u bankarskom sektoru, kao deo pravnog tima Srpske i Jubmes banke, gde je vodila Odeljenje za pravne poslove. Trenutno u NALED-u koordinira radom dva radna tela :
      - Savezom za imovinu i investicije koji okuplja više od 80 članovova iz javnog, privatnog i civilnog sektora i
      - Klubom gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, koji okuplja gradonačelnike i predsednike 25 lokalnih samouprava koje su nosioci BFC sertifikata.
      Pravni fakultet je završila 2001. na Univerzitetu u Beogradu, gde je specijalizirala pravo EU i magistrirala na katedri za privredno pravo na temu "Fuzije preduzeća u SRJ i EU".