• Dušan se od 2001. godine bavi regulatornim reformama u oblasti javne uprave i ekonomskog razvoja. Sa NALED-om u različitim ulogama sarađuje od osnivanja, sada kao konsultant za ekonomska i pitanja dobre uprave. Učestvovao je u koncipiranju i realizaciji NALED-ove Sive knjige, kampanje Pitajte kada, Regulatornog indeksa Srbije i programa Certifikacija opština i gradova po meri privrede u jugoistočnoj Evropi. Neke od reformi na kojima je imao jednu od vodećih uloga vezane su za upis u katastar nepokretnosti, izdavanje građevinskih dozvola, ukidanje parafiskalnih nameta, radno zakonodavstvo, oporezivanje imovine, naknade za korišćenje i uređivanje zemljišta, decentralizaciju i jačanje ovlašćenja i kapaciteta lokalne samouprave. Član je većeg broja radnih grupa Vlade i resornih ministarstava, uključujući i Zajedničku radnu grupu za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing Business“. Od 2018. do početka 2019. bio je viši stručnjak za poslovnu regulativu Projekta investiciona klima Srbije IFC-a, dela Grupacije Svetske banke. Pre toga je bio direktor za regulatorne reforme u privredi i ekonomsko upravljanje na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja (USAID BEP), pa zamenik direktora tog Projekta. Od 2002. do 2010. vodio je timove za regulatorne reforme u USAID projektima koji su se bavili decentralizacijom i lokalnim ekonomskim razvojem. Od 2001. bio je direktor projekta u Centru za javnu upravu i lokalnu samoupravu (PALGO). Ima zvanje doktora ekonomskih nauka, magistrirao je na lokalnom ekonomskom razvoju, a diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je Visiting Fellow Lincoln Institute of Land Policy iz Bostona, SAD i asistent na Fakultetu političkih nauka. Stručni i naučni radovi su mu objavljivani na srpskom, engleskom i španskom jeziku.