• Potpredsednik Stručnog saveta, Klaster nekretnine, Srbija

   Magistar menadžmenta nekretnina i malog biznisa. Položio stručni ispit za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (007). Sudski veštak za oblast ekonomsko-finansijska (procena vrednosti imovine i kapitala).

   Od 1994. godine radi kao stručni konsultant za poslove posredovanja u prometu i investicijama u nepokretnosti. Bio je član Posebne radne grupe Ministarstva trgovine i usluga Republike Srbije za izradu nacrta Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Autor je knjige "Osnovi prometa nepokretnosti"(2009. godina). Koautor knjige-udžbenika “Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti”. Autor i izvođač programa edukacije agenata za promet i zakup nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije od 2011. do 2016. godine. Predavač u M.N.G. Centru od 2014. do 2016. godine. Stručni saradnik Instituta za nekretnine DOO Beograd od 2014. do 2016. godine. Glavni ekonomski konsultant „Royal group“ od 2001. do 2016. godine.

   Jedan od osnivača Nacionalnog udruženja posrednika u prometu nepokretnosti Srbije «NUPS» i njegov član od 2006. do 2014. godine i prvi Predsednik Nadzornog odbora. Član Predsedništva Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije od 2013. godine.

   Potpredsednik Stručnog saveta Klastera nekretnine od 2013. godine.