• Ervin Pašanović, diplomirani ekonomista, sudski veštak ekonomsko-finansijske struke (uža oblast: procena vrednosti kapitala), kao i licencirani posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti.
      Oženjen je i ima jedno dete. Poseduje bogato iskustvo u oblastima kao što su: procena vrednosti imovine i kapitala, investicionog bankarstva, menadžmenta, marketinga, posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Poslednjih pet godina je generalni direktor kompanije Adventis Real Estate Mangement DOO, koja se, uspešno bavi procenama pokretne i nepokretne imovine, kao i procenama kapitala. Ima bogat portfolio klijenata u domenu procene vrednosti među kojima su najznačajniji: Bačka Sivac, PIK Bečej, Sandzak Trans, Fidelinka AD u stečaju, Elixir Zorka-Šabac, Invej, Monus, Foam, Minel gde ge bio član ili rukovodilac stručnog tima.
      Pre toga, obavljao je izvršne funkcije u Media Swiss DOO Ringier Axel Springer - direktor marketinga, Sting Production DOO - predsednik Upravnog odbora, Focus Invest - Društvo za upravljanje investicionim fondovima AD- direktor prodaje i marketinga, Di Line, član MPC Group - Direktor marketinga.
      Takodje, u svom desetogodišnjem bavljenju nekretninama, u više navrata, učestvovao je na raznim projektima istraživanja tržišta i bio je uspešan moderator na investicionim forumima “Serbia”: EXPO REAL MINHEN(2010), REXPO ZAGREB (2013), BELRE (2009-2013).