• Privredna komora Srbije, Udruženje za trgovinu
   Predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

   Sa grupom istomišljenika radio na ujedinjenju strukovnih organizacija posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, čiji je cilj bio stvaranje organizacije koja bi mogla da pokrene inicijativu za donošenje Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Nakon ujedinjenja, postao je član Upravnog odbora udruženja posrednika u prometu nepokretnosti UPPN-KROV.

   Jedan od osnivača i član Upravnog odbora Klastera nekretnine. Predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije je od njenog osnivanja 2011. godine. Član je Skupštine Privredne komore Srbije.

   Bio je član Posebne radne grupe Ministarstva trgovine i usluga za izradu Nacrta Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i član Radne grupe Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za izradu podzakonskih akata po osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.